Get Adobe Flash player
Prośba do udziałowców i nie tylko:
dotyczy zebrania bieżących wniosków dotyczących innowacji, pomysłów o zwiększenie przychodów w Spółce. Wnioski można składać na emaila, do skrzynki pocztowej znajdującej się przy wejściu do siedziby Spółki, telefonicznie (sms), lub co miesiąc na zebraniach zarządu.
stat4u
OGŁOSZENIE
Zarząd Wspólnoty dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Pastwiskowej w Międzybrodziu Żywieckim zaprasza wszystkich członków Wspólnoty na udział w Nadzwyczajnym Ogólnym Zebraniu, które odbędzie się w siedzibie Spółki WLP przy ul. Beskidzkiej 14 A w dniu 13.05.2022 o godz. 18.00. W przypadku braku frekwencji następne zebranie odbędzie się w tym samym dniu po 30 minutach od terminu pierwszego.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i sprawdzenie prawomocności.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Wybór komisji uchwał i wniosków.
5. Zatwierdzenie porządku zebrania.
6. Przedstawienie propozycji projektu uchwały przez Zarząd Spółki W sprawie dzierżawy Firmy PLAY
7. Interpelacje i zapytania.
8. Uchwała: W sprawie dzierżawy Firmy PLAY
9. Głosowanie.
10. Zakończenie zebrania.
11. Wypłata zaległej Dywidendy


Dokumenty do pobrania

Aby pobrać naciśnij prawy przycisk myszki i wybierz „Zapisz element docelowy jako”

Umowy

Wnioski

Cenniki