Get Adobe Flash player
Prośba do udziałowców i nie tylko:
dotyczy zebrania bieżących wniosków dotyczących innowacji, pomysłów o zwiększenie przychodów w Spółce. Wnioski można składać na emaila, do skrzynki pocztowej znajdującej się przy wejściu do siedziby Spółki, telefonicznie (sms), lub co miesiąc na zebraniach zarządu.
stat4u
OGŁOSZENIE
Zarząd Spólki dla zagospodarowania W L-P zaprasza wszystkich Członków na zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w siedzibie Spólki WLP przy ul. Beskidzkiej 14a w dniu 04.06.2021 PIĄTEK o godz. 16:00. Wprzypadku braku frekwencji następne zebranie odbędzie się w tym samym dniu po 30 minutach od terminu pierwszego.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania i sprawdzenie prawomocności.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Wybór komisji uchwał i wniosków.
5. Zatwierdzenie porządku zebrania.
6. Odczytanie sprawozdania rocznego przez zarząd za rok 2020.
7. Odczytanie protokołu komisji rewizyjnej za rok 2020.
8. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu Spółki WLP
9. Wydanie opinii przez Członków w sprawie cmentarza
10. Uchwała w sprawie cennika dzierżaw.
11. Przedstawienie planu finansowego i gospodarczego na rok 2021.
12. Przedstawienie prac na rok 2021. 13. Wolne wnioski.
14. Przedstawienie propozycji uchwał i wniosków
15. Interpelacje i zapytania.
16. Zatwierdzenie planu finansowego i gosp. na rok 2021.
17. Zakończenie zebrania.

Dokumenty do pobrania

Aby pobrać naciśnij prawy przycisk myszki i wybierz „Zapisz element docelowy jako”

Umowy

Wnioski

Cenniki