Get Adobe Flash player
Prośba do udziałowców i nie tylko:
dotyczy zebrania bieżących wniosków dotyczących innowacji, pomysłów o zwiększenie przychodów w Spółce. Wnioski można składać na emaila, do skrzynki pocztowej znajdującej się przy wejściu do siedziby Spółki, telefonicznie (sms), lub co miesiąc na zebraniach zarządu.
stat4u
OGŁOSZENIE
Zarząd Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Pastwiskowej zaprasza Członków Wspólnoty na udział w zebraniu Sprawozdawczym, które odbędzie się w siedzibie Spółki WLP przy ul. Beskidzkiej 14a w dniu 24.02.2023 (piątek) o godz. 16.30. W przypadku braku frekwencji następne zebranie odbędzie się w tym samym dniu po 30 minutach od terminu pierwszego.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i sprawdzenie prawomocności
2. Odczytanie porządku zebrania.
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
4. Wybór komisji skrutacyjnej
5. Wybór komisji uchwał i wniosków
6. Odczytanie i zatwierdzenie porządku zebrania
7. Odczytanie sprawozdania rocznego przez zarząd za rok 2022
8. Odczytanie protokołu komisji rewizyjnej za rok 2022.
9. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu Spółki WLP
10. Przedstawienie planu finansowego i gospodarczego na rok 2023.
11. Wolne wnioski
12. Przedstawienie propozycji uchwał i wniosków przez Zarząd Spółki i wniosków przez członków zebrania.
Uchwała: W sprawie wypłaty dywidendy za rok 2022
Uchwała: W sprawie ustalenia wykazu imiennego WLP
13. Interpelacje i zapytania
14. Zatwierdzenie planu finansowego i gosp. na rok 2023.
15. Zakończenie zebrania.


Zgodnie z uchwałą WLP zebranie jest nagrywane, obecność i podpis na liście obecności jest jednoznaczny ze zgodą na nagranie i udostępnienie nagrania w celu związanym ze sprawami WLP

Kalkulator miąższości drewna