Get Adobe Flash player
Prośba do udziałowców i nie tylko:
dotyczy zebrania bieżących wniosków dotyczących innowacji, pomysłów o zwiększenie przychodów w Spółce. Wnioski można składać na emaila, do skrzynki pocztowej znajdującej się przy wejściu do siedziby Spółki, telefonicznie (sms), lub co miesiąc na zebraniach zarządu.
stat4u
OGŁOSZENIE
W związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 11.03.2020
Zarząd Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Pastwiskowej
w Międzybrodziu Żwieckim Informuje że wypłata Dywidendy
jest przesunięta na inny termin.
Nowy termin wypłaty zostanie podany na ogłoszeniach.


Skład Zarządu i Komisji

Zarząd

Przewodniczący: Tadeusz Madej
Skarbnik: Piotr Krysiak
Sekretarz: Piotr Kos
Członek: Kazimierz Kliś
Członek: Józef Szczyrk

E-mail: zarzad@wspolnotalesna.beskidy.pl

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Andrzej Miciński
Członek: Tamara Dudek
Członek: Szymon Kliś

E-mail: komisja@wspolnotalesna.beskidy.pl