Get Adobe Flash player
Prośba do udziałowców i nie tylko:
dotyczy zebrania bieżących wniosków dotyczących innowacji, pomysłów o zwiększenie przychodów w Spółce. Wnioski można składać na emaila, do skrzynki pocztowej znajdującej się przy wejściu do siedziby Spółki, telefonicznie (sms), lub co miesiąc na zebraniach zarządu.
stat4u

OGŁOSZENIE
Serdecznie zapraszamy udziałowców
Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Pastwiskowej
w Międzybrodziu Żwieckim na Piknik Majowy,
który odbędzie się w dniu 18 maja 2019 r. o godz.18:00
w Centrum Kultury w Międzybrodziu Żwieckim

Zarząd

Przewodniczący: Tadeusz Madej
Skarbnik: Piotr Krysiak
Sekretarz: Piotr Kos
Członek: Kazimierz Kliś
Członek: Józef Szczyrk

E-mail: zarzad@wspolnotalesna.beskidy.pl